You need to enable javaScript to run this app.
Pendidikan merupakan tiket untuk masa depan. Hari esok untuk orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya hari ini Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Dan ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya

Pengumuman

Ditengah Pandemi, MI Alkhairaat Mogolaing Gotong Royong Bersihkan Madrasah
03 Jun

Ditengah Pandemi, MI Alkhairaat Mogolaing Gotong Royong Bersihkan Madrasah

Meski ditengah Pandemi Covid-19, guru dan petugas kebersihan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Alkhairaat Mogolaing saling bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, m

Baca selengkapnya
Ulfa Aldjeredi, S.Ag, M.Pd

- Kepala Madrasah -

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadlirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada kita…

Banner